Szanowni Państwo.

W odpowiedzi na Państwa wniosek informujemy:

Ad. 1 - 0 osób.

Ad. 2 - 0 osób.

Ad. 3 - 0 osób.

Ad. 4 - SP ZOZ w Świdniku nie jest wskazany do przyjmowania pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2, ale na Izbie Przyjęć znajduje się izolatka na wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta. W załączeniu przesyłamy treść dokumentu: „Schemat postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który wymaga udzielenia świadczeń medycznych w Izbie Przyjęć SPZOZ Świdnik”.

Ad. 5 - Przyjęcie pacjenta z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 odbywa się w budynku placówki.

Ad. 6 - W załączeniu przesyłamy treść następujących dokumentów: „Procedura. Postępowanie z pacjentami urazowymi z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2”, „ Procedura. Zasady izolacji pacjentów zakażonych oraz o podwyższonym ryzyku zakażenia” oraz wcześniej wymieniony: „Schemat postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który wymaga udzielenia świadczeń medycznych w Izbie Przyjęć SPZOZ Świdnik”.

Ad. 7 - W załączeniu przesyłamy tabelę z zaopatrzeniem magazynu medycznego w środki ochrony osobistej; stan na dzień 1 kwietnia 2020 roku oraz fakturę na środki ochrony osobistej zakupione ze środków przekazanych przez Gminę Miejską Świdnik, które w powyższej tabeli nie zostały uwzględnione.

Ad. 8 - W naszym Szpitalu nie przeprowadza się testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Ad. 9 - Informacje te zawarte są w załączonych dokumentach: „Schemat postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, który wymaga udzielenia świadczeń medycznych w Izbie Przyjęć SPZOZ Świdnik” i „Procedura. Postępowanie z pacjentami urazowymi z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2”.

Ad. 10 - Personel nie ma zakazu wypowiadania się.

Z poważaniem

Samodzielny Publiczny

Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. B. Leśmiana 4, 21-040 Świdnik

tel. 81 751 42 15, fax 81 751 27 49

Załączniki

  • Faktura.jpg (nieskanowany) Skanuj
  • Tabela._Zaopatrzenia.jpg ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Procedura._Zasady_izolacji_pacjentów_zakażonych_oraz_o_podwyższonym_r_1GBT2is.zip (nieskanowany) Skanuj
  • Procedura_postępowania_z_pacjetem_urazowym_z_podejrzeniem_zakażenia_k_6vsosKj.zip ( Nie wykryte ) Pobierz
  • Schemat_postępowania_z_pacjentami_z_podejrzeniem_zakażenia_koronawiru_ZQzUzQd.zip (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list