POWIADOMIENIE O WYZNACZENIU NOWEGO

TERMINU DO ZAŁATWIENIA WNIOSKU
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, powiadamiam Wnioskodawcę, iż wyznaczam dzień 27 maja 2020 r. jako nowy termin na załatwienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 27 marca 2020 roku.
Jednocześnie powiadamiam Wnioskodawcę, iż powodem opóźnienia załatwienia sprawy jest to, że wniosek jest bardzo obszerny i wymaga podjęcia szerszej analizy oraz działań przez wielu pracowników Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno - Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy co w obecnej sytuacji związanej z panującą epidemią jest po prostu niemożliwe. Działania szpitala skupiają się na przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19.

Z upoważnienia dyrektora Szpitala Grażyny Welter
Aneta Naworska, Radca Prawny

Pobierz list