Szanowni Państwo,
informujemy, że wszystkie polecenia i zarządzenia dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych są dostępne na stronie internetowej :
https://www.gdansk.uw.gov.pl/akty-prawne-i-dokumenty-dotyczace-zapobiegania-przeciwdzialania-i-zwalczania-covid-19

W załączniku przesyłamy dokumenty.

Z wyrazami szacunku,

Biuro prasowe
tel.: 58 307 7 232 faks: 58 301 14 17

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku jest Wojewoda Pomorski. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań ustawowych nałożonych na Wojewodę.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
· dostępu do swoich danych osobowych,
· żądania sprostowania swoich danych osobowych
· żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
· wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych
· przenoszenia swoich danych
Kontakt do inspektora ochrony danych: iod@gdansk.uw.gov.pl

Załączniki

 • Polecenie__z_dnia_16_marca_2020_r._-_łóżka1.7z (nieskanowany) Skanuj
 • Polecenie__z_dnia_16_marca_2020_r._-_łóżka.7z (nieskanowany) Skanuj
 • Polecenie_UG_-_18.03.2020.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Polecenie_Wojewody_Pomorskiego_-_PUP.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Polecenie_Wojewody_Pomorskiego_-_Straże_Gminne.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Polecenie_z_dnia_5_kwietnia_2020_r._-_szpitale.7z (nieskanowany) Skanuj
 • Polecenie_z_dnia_11_marca_2020_r._żłobki.7z (nieskanowany) Skanuj
 • Polecenie_z_dnia_12_marca_2020_r._-_wspolpraca.7z (nieskanowany) Skanuj
 • Polecenie_z_dnia_15_marca_2020_r1.7z (nieskanowany) Skanuj
 • Polecenie_z_dnia_15_marca_2020_r.7z (nieskanowany) Skanuj
 • Polecenie_z_dnia_24_marca_2020_r.-_straze.7z (nieskanowany) Skanuj
 • polecenie_z_dnia_24_marca_2020_r.-_żlobki.7z (nieskanowany) Skanuj
 • Pismo_przewodnie_do_MSWiA.pdf (nieskanowany) Skanuj
 • Pismo_przewodnie_do_MZ.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list