Dzień dobry,

w załączeniu przekazuję pismo zawierające informację o wydanych poleceniach
z dnia 12 i 13 marca 2020 r. przesłane do wiadomości właściwych ministrów.

Jednocześnie chciałam poinformować, że obecnie wszystkie polecenia Wojewody
Dolnośląskiego i inne sygnowane przez niego dokumenty dotyczące COVID-19 są
dostępne pod linkiem:

https://www.duw.pl/pl/biuro-prasowe/akty-prawne-i-dokumenty/16496,Akty-prawn
e-i-dokumenty-dotyczace-zapobiegania-przeciwdzialania-i-zwalczania-COV.html

Bardzo dziękuję za pomoc.

Łączę wyrazy szacunku

Magdalena Więcek

Starszy Specjalista

Wydział Nadzoru i Kontroli

Dolnośląski Urząd Wojewódzki

Numer telefonu 71-340-64-19

Załączniki

  • Pismo_z_inform._do_MSWiA_o_wydaniu_poleceń_z_dnia_12_i_13.03.2020_r..pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list