Dzień dobry

 w  załączeniu skan odp w przedmiotowej sprawie

--
-----------------
Z poważaniem
Dorota Przeradzka

Kierownik Działu Prawnego
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny
Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
ul. Mączna 4, 70-780 Szczecin
tel. +48 91 880 6365
www.szpital-zdroje.pl

Ta wiadomość i jakiekolwiek pliki przesłane wraz z nią są przeznaczone wyłącznie do użytku osób i jednostek, do których wiadomość została adresowana. Jeśli nie jesteś wymienionym adresatem tej wiadomości, nie powinieneś jej rozpowszechniać, rozsyłać ani kopiować. Prosimy o natychmiastowe powiadomienie za pomocą poczty elektronicznej nadawcy o pomyłkowym otrzymaniu tej wiadomości i usunięcie jej z komputera. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości, informujemy, że jej ujawnianie, kopiowanie, przesyłanie lub podejmowanie jakichkolwiek działań w związku z treścią tej wiadomości jest surowo wzbronione.

Załączniki