Witamy,

Informujemy iż ten adres tj. gminarybnorgk@wp.pl
<mailto:gminarybnorgk@wp.pl> zostanie usunięty. Ze wszystkimi sprawami,
załącznikami, szkoleniami, sprawami urzędowymi zapraszamy na maile:

martyna.fidrych@gminarybno.com <mailto:martyna.fidrych@gminarybno.com>,

iwona.zoltowska@gminarybno.com,

joanna.mijas@gminarybno.com <mailto:joanna.mijas@gminarybno.com>,

artur.felczak@gminarybno.com,

anna.kocemba@gminarybno.com <mailto:anna.kocemba@gminarybno.com>,

urszula.adamiak@gminarybno.com

Z poważaniem

Gmina Rybno

ul. Długa 20

96-514 Rybno

Pobierz list