Z poważaniem

Katarzyna Masny

Sekretariat Dyrektora

Kliniczne Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu

ul. W. Reymonta 8, 45-066 Opole

tel. 77 454 54 01 wew.407

<http://www.ginekologia.opole.pl/> www.ginekologia.opole.pl

<https://www.facebook.com/centrumginekologiipoloznictwaineonatologii/>
cid:image005.png@01D530C7.6277A110

Wiadomość jest przeznaczona wyłącznie dla zamierzonego adresata i może
zawierać informacje poufne. W przypadku stwierdzenia, że odbiorcą miała być
inna osoba, prosimy o poinformowanie nadawcy i niezwłocznie usunięcie
wiadomości. Rozpowszechnianie, kopiowanie, rozprowadzanie lub inne działanie
o podobnym charakterze bez zgody nadawcy jest zabronione i może być karalne.
Administratorem danych zawartych w korespondencji mailowej jest Kliniczne
Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu: KRS: 0000005533;
NIP: 754-24-80-425; REGON: 000640136. Pani/Pana dane zbierane są w celu
nawiązania kontaktu, współpracy, realizacji zadań statutowych. Ma Pani/Pan
prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania poprawienia, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania tych danych. W tym celu należy się kontaktować z
Inspektorem Ochrony Danych:
<mailto:iod@ginekologia.opole.pl?body=inspektor%20ochrony%20danych>
iod@ginekologia.opole.pl.

Załączniki