ŁCI.1431.1.2017Szanowni Państwo, Na podstawie § 13 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.poz. 1764, t. j. z dnia 2016.10.26) Urząd Miasta i Gminy w Łosicach powiadamia o wydłużeniu terminu odpowiedzi na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21-02-2017 r. (data wpływu 23-02-2017 r.) z uwagi na obszerny zakres i informacji wymagający sprawdzenia. Informacja zostanie udzielona w terminie do dnia 14 kwietnia 2017 r. z up. Burmistrza Włodzimierz Nowotniak Zastępca Burmistrza --Urząd Miasta i Gminy w Łosicach Łosickie Centrum Informacji INFORM@CJAtel. 83 357 33 25

Pobierz list