Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa decyzji dotyczącej naszego wniosku o udostępnienie informacji publicznej informuję, że nie mają Państwo podstaw do odrzucenia wniosku. Jeśli uważają Państwo, że wnioskowane przez nas informacje mają charakter informacji przetworzonej, to muszą nas Państwo wezwać do wykazania szczególnego interesu publicznego, który stoi za naszym wnioskiem. My możemy zgodzić się z Państwa stanowiskiem, że wnioskujemy o informację przetworzoną i wykazać interes lub stanąć na stanowisku, że wnioskujemy o informację prostą. Dopiero wtedy mogą Państwo wydać decyzję odmowną, jednak muszą w niej Państwo wykazać, na czym polegałoby przetworzenie wskazanej informacji.

W związku z powyższym pragniemy skorzystać z naszego prawa do odniesienia się do Państwa opinii.

Nie można zgodzić się ze stanowiskiem, jakoby nasz wniosek dotyczył informacji przetworzonej.Czynność materialno-techniczna, polegająca na udostępnieniu informacji publicznej, zawsze wiąże się z koniecznością wyszukania danej informacji. Ciężko wyobrazić sobie sytuację, w której podmiot w taki sposób (i w takiej formie) posiada informacje publiczne, aby móc je udostępniać bez konieczności wyszukiwania ich wśród innych informacji, nieobjętych przedmiotem wniosku. Co więcej część odpowiedzi na nasze pytania brzmi tak/nie (chociażby na pytania 4,5,8,10) i nie wymaga podejmowania żadnych dodatkowych czynności poza wpisaniem odpowiedzi. Odpowiadając na kilka innych pytań, wystarczy przesłać skany/wersje elektroniczne obowiązujących procedur, a więc znowu nie ma tu mowy o wytwarzaniu jakichkolwiek nowych informacji. Podsumowując, nie ma podstaw, aby twierdzić, że odpowiedzi na cały wniosek stanowią informację przetworzoną.

Już we wniosku wskazaliśmy, czemu uzyskanie tych informacji będzie istotne z punktu widzenia interesu publicznego: "Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest usystematyzowana informacja z wielu placówek."

Wniosek wysłaliśmy do kilkuset szpitali i chcemy przedstawić opinii publicznej otrzymane w ten sposób informacje. Dlatego raz jeszcze zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nasze pytania.

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca na podstawie uchwały zarządu

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki

  • Uchwała_-_pełnomocnictwo_dip_AZ_1_OB_III_2020_podpisy_elektroniczne.pdf (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list