To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<CENTRUM@WCM.OPOLE.PL> o 21.04.2020 17:59

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
odbiorcy o 22.04.2020 07:52

Pobierz list