Szanowni Państwo,

źródłem prawa do informacji w Polsce jest art. 61 Konstytucji RP, a wskazana przez Państwa ustawa wprowadza konkretne procedury udostępniania informacji. Z tego powodu we wniosku powołujemy się na Konstytucję RP, co nie wyklucza, że przygotowując odpowiedź, należy korzystać z procedur opisanych w ustawie o dostępie do informacji publicznej.

Z poważaniem,

Agnieszka Zdanowicz - Dyrektorka Zarządzająca

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Pobierz list