W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 22.02.2017r.

Z poważaniem

Sabina Formela
Podinspektor ds. organizacyjnych i kadrowych

Urząd Gminy Kościerzyna
ul. Strzelecka 9
83-400 Kościerzyna
tel. 58-686-59-80, 58-686-57-01
e-mail: ug@koscierzyna.pl; s.formela@koscierzyna.pl

Załączniki

Pobierz list