Pani Katarzyna Batko- Tołuć
Pan Szymon Osowski

Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam skan pisma - odpowiedź na przesłany w dniu 13 .09.2016 r. wniosek w sprawie wniosków o udostępnienie informacji publicznej składanych w latach 2014-2-2015, wraz z rejestrami.
Uprzejmie proszę o zwrotne mailowe potwierdzenie otrzymania niniejszej odpowiedzi.

Z poważaniem,
w imieniu Z- cy Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Administracyjnego Pani Anny Kurdej - Michniewicz
Aleksandra Andruszkiewicz
Inspektor
Referat Organizacyjny
Departamentu Organizacyjno- Administracyjnego
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
Tel. 77 5416389; a.andruszkiewicz@opolskie.pl

Załączniki

Pobierz list