Urząd Gminy Borki w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o
udostępnienie informacji publicznej dotyczący liczby otrzymanych
pisemnych wniosków o informację publiczną oraz rejestru wniosków za lata
2014, 2015 i 2016.
A. Stępniewska
Kier.Ref. Adm.

Załączniki

Pobierz list