Twoja wiadomość

Do: UrzadMiasta2
Temat: Przekazywanie danych wyborców Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wysłano: 23 kwietnia 2020 02:27:09 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód

została przeczytana: 23 kwietnia 2020 02:30:01 (UTC-12:00) Międzynarodowa linia zmiany daty — zachód.

Pobierz list