Urząd Gminy Zbójno w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek z dnia
21.02.2017 r. w sprawie udzielenia informacji publicznej.

Ad.1 - w 2014 roku nie prowadzono rejestru wniosków o udostepnienie
informacji publicznej.
Ad.2 - w 2015 roku - wpłynęło 11 wniosków
Ad.3 - w 2016 roku - wpłynęło 15 wniosków
Ad.4 - w/w Ad.1
Ad.5 - skan za 2015 rok w załączeniu
Ad.6 - skan za 2016 rok w załączeniu

Z poważaniem
Emilia Błędowska
UG Zbójno

-----Oryginalna wiadomość-----

Załączniki

Pobierz list