To jest potwierdzenie dostarczenia dla wiadomości e-mail, którą wysłałeś dnia 23
kwiecień 2020 do "sekretarz@goczalkowicezdroj.pl"
<sekretarz@goczalkowicezdroj.pl> z tematem "Przekazywanie danych wyborców
Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta".

Uwaga: to potwierdzenie dostarczenia potwierdza jedynie, że wiadomość została
wyświetlona na komputerze odbiorcy. Nie ma gwarancji, że odbiorca przeczytał
wiadomość lub zrozumiał jej treść.