Bulkowo, dnia 02.03.2017 r.

USC.KU.1431.12.2017

Sieć Obywatelska

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017
r. przesyłam poniżej wnioskowane informacje.

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą
tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
ODPOWIEDŹ: 60 wniosków
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do
protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku
ODPOWIEDŹ: 42 wnioski
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną,
do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku
ODPOWIEDŹ: 52 wnioski
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2014 rok.
ODPOWIEDŹ: w załączeniu
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2015 rok.
ODPOWIEDŹ: w załączeniu
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za
2016 rok.
ODPOWIEDŹ: w załączeniu

Z up. Wójta Gminy
Robert Wiśniewski
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Bulkowie

Pobierz list