Urząd Gminy Sławoborze odpowiada na wniosek o udostępnienie informacji publicznej :

1. Jaką liczbę wniosków pisemnych o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2014 roku
- mail - 32
- poczta tradycyjna - 4
2. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2015 roku

- mail - 38
- poczta tradycyjna - 3
3. Jaką liczbę wniosków o informację publiczną (mailem, pocztą tradycyjną, do protokołu) otrzymał urząd w 2016 roku

- mail - 42
- poczta tradycyjna - 2
4. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2014 rok.
- zał 1
5. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2015 rok. - zał 2
6. Udostępnienie ewidencji/spisu/rejestru wniosków o informację publiczną za 2016 rok. - zał 3

Sekretarz Gminy
Czesława Sobieraj
Urząd Gminy Sławoborze
ul. Kolejowa 8
78-314 Sławoborze

Załączniki

Pobierz list