To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<um@gostyn.pl> o 23.04.2020 16:30

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.04.2020 07:31