Twoja wiadomo��

Do: ug@szczaniec.pl
Temat: Przekazywanie danych wyborc�w Poczcie Polskiej - na 23 kwietnia 2020 brak podsta
Wys�ano: 23.04.2020 16:19

odczytano w dniu 24.04.2020 07:30.

Pobierz list