W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 21.02.2017 r. (data wpływu do urzędu 22.02.2017 r.)Urząd Miejski w Urzędowie w załączeniu przesyła skan spisu wniosków o informacje publiczną za 2014 r., 2015 r., 2016 r.
Jednocześnie informuję o liczbie wniosków pisemnych o informację publiczną:
a) 2014 r. - 25 wniosków
b) 2015 r. - 21 wniosków
c) 2016 r. - 25 wniosków

Z poważaniem,
Wiesława Ciupak
Sekretarz Gminy
(81) 82 25 030

Załączniki

Pobierz list