Dzień dobry

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

Z poważaniem
Ryszard Próchnicki

Załączniki

Pobierz list