Or.1431.1.2017.MS

W odpowiedzi na wniosek w sprawie udzielenia informacji publicznej Urząd
Gminy Tarnawatka podaje następujące informacje:
ad1. W roku 2014 wpłynęły 43 wnioski.
ad2. W roku 2015 wpłynęło 56 wniosków.
ad.3. W roku 2016 wpłynęło 65 wniosków.
Urząd nie jest w stanie udostępnić ewidencji/rejestru wniosków o
informację publiczną ponieważ takiej nie prowadzi.Sprawy rejestrowane sa w
ogólnym dzienniku korespondencyjnym (analogowym), a następnie poszczególne
stanowiska pracy kwalifikują je na podstawie jedn. wykazu akt, nadając im
odpowiednie oznaczenie.
Marian Szałapski - Sekretarz Gminy

Pobierz list