To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<urzad@makowmazowiecki.pl> o 2020-04-23 16:22

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o2020-04-24 07:57

Pobierz list