To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug_sadowne@pro.onet.pl> o 23.04.2020 16:22

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.04.2020 08:25

Pobierz list