To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@bogdaniec.pl> o 23.04.2020 16:19

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o24.04.2020 08:41

Pobierz list