Szanowni Państwo,

Dziękujemy za przesłaną informację. Pragniemy wskazać, że dostępności informacji o jakie wnioskowaliśmy jest niezbędna do prowadzenia debaty publicznej o wsparciu rządu odnośnie funkcjonowania instytucji związanych z ochroną zdrowia w Polsce w czasie zagrożenia COVID19. Rząd informuje, że sytuacja jest pod kontrolą i instytucje ochrony zdrowia są przygotowane zarówno w zakresie ochrony swoich pracowników, jak i pacjentów. Jednocześnie w wielu miejscach pojawiają się apele obywateli, pracowników instytucji ochrony zdrowia o wsparcie m.in. szpitali nawet o podstawowe środki ochrony. Bez prawa do informacji społeczeństwo zdanie jest wyłącznie na dane przekazywane przez Rząd, przy czym informacje docierające do społeczeństwa z innych źródeł budzą niepokój.

Prawo do informacji określone w art. 54 ust. 1 Konstytucji RP, którego częścią jest prawo do informacji publicznej (art. 61 Konstytucji RP) jest prawem człowieka. Zgodnie z art. 228 ust. 3 Konstytucji RP ewentualne ograniczenie wolności i praw może nastąpić w czasie stanów nadzwyczajnych w zakresie określonym w ustawie. Przypominamy, że w Polsce nie obowiązuje żaden ze stanów nadzwyczajnych.

Przepis art. 15zzs ust. 1 pkt 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest niekonstytucyjny w zakresie w jakim powoduje ograniczenie wolności i praw. Mogą się Państwo powoływać na niekonstytucyjne przepisy i ograniczyć wiedzę społeczeństwa o tym jak wygląda sytuacja w systemie ochrony zdrowia albo mogą Państwo stosować Konstytucję RP i umożliwić debatę publiczną opartą o rzeczywiste dane.

Z poważaniem
Katarzyna Witek

--
Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego