Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek.

Jerzy Kułakowski
Dyrektor SP ZOZ w Sokółce

Od: sprawa-20285@fedrowanie.siecobywatelska.pl
Do: SEKRETARIAT@SZPITALSOKOLKA.PL
Data: 27 marzec 2020 o 07:06
Temat: Wniosek o informację publiczną

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP wnosimy o udostępnienie
informacji dotyczących wirusa SARS-CoV-2. Zdajemy sobie sprawę z obecnego
obciążenia personelu zarządzającego szpitalem. Nie chcemy zwiększać tego
obciążenia. Jednocześnie widzimy, że szpitale potrzebują wsparcia społecznego, a
informacja o problemach rozchodzi się dzięki sygnalistom. Naraża to osoby
dbające o dobro pacjentów na dodatkowe konsekwencje. Potrzebna jest
usystematyzowana informacja z wielu placówek. W związku z tym, dla dobra zarówno
personelu szpitala, jak i zdrowia obywateli, wnioskujemy o:

1) Informację u jakiej liczby osób hospitalizowanych w państwa placówce w czasie
od 4 marca do daty otrzymania wniosku potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2

2) Informację ilu pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 jest hospitalizowanych na
dzień otrzymania wniosku?

3) Informację jaka liczba osób, które zmarły w szpitalu od 4 marca do dnia
poprzedzającego dzień wykonania wniosku, miało dodatni wynik testu na
SARS-CoV-2?

4) Informację o tym, czy w Państwa placówce funkcjonuje izba przyjęć /szpitalny
oddział ratunkowy, w którym mogą być przyjmowane osoby z podejrzeniem zakażenia
wirusem SARS-CoV-2.
a) jeśli tak, prosimy o podanie nazwy takiego oddziału lub oddziałów,
b) Jeśli tak, prosimy o udostępnienie dokumentu określającego procedury na
wypadek konieczności przyjęcia takiego pacjenta na izbie przyjęć/oddziale
ratunkowym.

5) Informację czy przyjmowanie pacjenta z podejrzeniem SARS-CoV-2 odbywa się w
budynku placówki czy jest oddzielne miejsce wyznaczone do tego działania.

6) Treść wszystkich dokumentów opisujących procedury na oddziałach i w
poradniach szpitalnych oraz na blokach operacyjnych i porodowych, wprowadzone w
placówce w odniesieniu do zagrożenia epidemicznego związanego z wirusem
SARS-CoV-2 ,

7) Informację o rodzaju środków ochrony osobistej, dostępnych w placówce: ich
wykaz, ich ilość na dzień otrzymania niniejszego wniosku,

8) Informację, czy w Państwa szpitalu przeprowadza się testy na obecność wirusa
SARS-CoV-2?
a) Jeśli tak to jaki to jest typ testu i jaki jest średni czas oczekiwania na
wynik?
b) Jeśli tak, to ile testów na obecność SARS-CoV-2 wykonano w szpitalu do dnia
otrzymania wniosku?

9) Informację, jaka jest procedura postępowania z pacjentem podejrzanym o
zakażenie SARS-CoV-2, w czasie oczekiwania na wynik testu,

10) Informację czy wobec personelu zatrudnionego w Państwa szpitalu wprowadzono
zakaz wypowiadania się o sytuacji w szpitalu, jeżeli tak to prosimy o
udostępnienie treści komunikatu przekazanego personelowi szpitala.

Wnioskowane informacje prosimy przesłać na adres
sprawa-20285@fedrowanie.siecobywatelska.pl

Członkowie zarządu, zgodnie z zasadami reprezentacji
Katarzyna Batko-Tołuć, Szymon Osowski

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
KRS: 0000181348
tel: +48 22 844 73 55
www.siecobywatelska.pl | www.watchdogportal.pl | www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Załączniki