Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Suchowoli w
załączeniu przeysyła odpowiedź na Wniosek o informację publiczną dotyczącą
wirusa SARS-CoV-2.

Sekretariat

E. Kosińska

Załączniki