To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@podgorzyn.pl> o 23.04.2020 16:16

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o27.04.2020 08:47

Pobierz list