W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej.

Z poważaniem,

Iwona Studnicka

Inspektor ds. kadr

Urząd Gminy Leszno

Załączniki

Pobierz list