Or.1431.8.2017.BZ
Namysłów, 6.03.2017 r.


Pani Katarzyna Batko-Tołuć

W odpowiedzi na wniosek z dn. 22.02.2017 r. o udostępnienie
informacji publicznej w sprawie ilości pisemnych wniosków o udostępnienie
informacji publicznej, jakie wpłynęły do tut. Urzędu

w latach 2014-2016 uprzejmie informuję, co następuje:

1) 2014 r. - 70 wniosków, 2015 r. - 76 wniosków, 2016 r. - 49
wniosków;

2) W załączniku skany spisów spraw teczek aktowych -
Udostępnienie informacji publicznej (Or.1431) za 2014 r., 2015 r., 2016 r.


Sekretarz Gminy


Adam Lupa

Pozdrawiam

Beata Zabielna

Wydział Organizacyjny

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów

tel. 77 419-03-04, fax 77 410-03-34

www.namyslow.eu <http://www.namyslow.eu> , www.bip.namyslow.eu
<http://www.bip.namyslow.eu>

www.facebook.com/umnamyslow <http://www.facebook.com/umnamyslow>

Załączniki

Pobierz list