Witam
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej w załączeniu
przekazuję rejestry wniosków za lata 2014, 2015 i 2016 z informacją o tym
kto udzielał odpowiedzi i w jakim terminie poszczególne wnioski zostały
rozpatrzone.
Iwona Góźdź - Sekretarz Gminy

Wiadomość jest gotowa do wysłania wraz z następującymi załącznikami (plikami
lub łączami):

informacjapublicznarejestry2014,2015,2016.pdf

Załączniki

Pobierz list