Witam

SGO.1431.20.2017

Liczba zarejestrowanych wniosków o udzielenie informacji publicznej w
2014 roku - 9 szt.

Liczba zarejestrowanych wniosków o udzielenie informacji publicznej w
2015 roku - 37 szt.

Liczba zarejestrowanych wniosków o udzielenie informacji publicznej w
2016 roku - 96 szt.

W załączeniu przesyłam Państwu spisy spraw dotyczące udzielonych
odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej, jakie
wpłynęły do Urzędu Gminy Sońsk w roku 2014, 2015 oraz 2016.

z poważaniem

--
Jerzy Waśniewski
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska,
Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Inwestycji
Urzędu Gminy Sońsk
ul. Ciechanowska 20, 06-430 Sońsk
e-mail: j.wasniewski@sonsk.pl
tel. 516 175 530, (23) 671 38 12

Załączniki

Pobierz list