Szanowni Państwo,

w załączniku przesyłam skan odpowiedzi wraz z załącznikiem dot. Państwa
wniosku z 13 września 2016 roku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem,
Anna Hanusiak
Biuro Wojewody
Oddział Komunikacji Społecznej
Tel. 32 20 77 260

Śląski Urząd Wojewódzki
Ul. Jagiellońska 25
40-032 Katowice

Załączniki

Pobierz list