Szanowni Państwo,

nawiązując do wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 13 września 2016 r. w załączeniu przekazuję odpowiedź wraz z załącznikiem.

Z poważaniem
Monika Strachota

Starszy Inspektor
Biuro Kadr i Organizacji

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

Telefon: +48 22 695 60 28

Faks: +48 22 695 62 87

e-mail: mstrachota@mazowieckie.pl
www.mazowieckie.pl

Załączniki

Pobierz list