To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<sekretariat@bobrowniki.pl> o 27.04.2020 10:44

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o27.04.2020 11:02

Pobierz list