Dzień dobry,

odpowiadając na Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej z 27
kwietnia br. informujemy, że w gminie Bukowiec przedmiotowy wniosek Poczty
Polskiej SA jest obecnie analizowany.

Pozdrawiam

Wojciech Kulikowski

Urząd Gminy Bukowiec

Tel. 52 3309310, 52 3309330

e-mail: administracja@bukowiec.pl <mailto:administracja@bukowiec.pl>

Administratorem Danych Osobowych jest Wójt Gminy Bukowiec, ul. Dr Fl.
Ceynowy 14, 86 - 122 Bukowiec, tel. 52/33 093 10. Kontakt z Inspektorem
Ochrony Danych Osobowych pod nr tel. 52/33 093 27, e-mail: rodo@bukowiec.pl
<mailto:rodo@bukowiec.pl> . Więcej informacji na temat ochrony danych
osobowych: www.bip.bukowiec.pl/ochrona-danych-osobowych/
<http://bip.bukowiec.pl/ochrona-danych-osobowych/>

Pobierz list