To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<info@um.tczew.pl> o 23.04.2020 16:31

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o27.04.2020 12:09

Pobierz list