Szanowni Państwo,

w załączeniu do niniejszej wiadomości przesyłam pismo, wraz ze stanowiącymi jego integralną część załącznikami, które jest odpowiedzią na skierowany przez Państwa wniosek o udostępnienie informacji publicznej. Biorąc pod uwagę ewaluację spraw organizacyjnych, które są uwarunkowane zmienną dynamiką sytuacji epidemiologicznej, Zarząd Spółki Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. przygotował odpowiedź na przedmiotowy wniosek w sposób dokładny i rzetelny, przez co jednakże wyniknęła zwłoka w postaci niedochowania terminu przypadającego na odpowiedź zwrotną.

Zarząd Spółki wobec powyższego pragnie przeprosić za zaistniałą przewlekłość oraz prosi o wyrozumiałość.

Z poważaniem

Zbigniew Kukla vel Kuklewicz
Kierownik Biura Zarządu

Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi

tel. 24 364 51 78, faks. 24 364 51 02
tel. kom. 668 103 023
e-mail: <mailto:zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl> zbigniew.kuklewicz@plockizoz.pl
<http://www.szpitalplock.pl/> www.szpitalplock.pl

PŁOCKI ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Sp. z o.o., ul. Kościuszki 28, 09-402 Płock,
tel. 24 364 51 00, fax. 24 364 51 02, NIP: 774-28-24-705, REGON: 611416590
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy
KRS nr 0000214083 Kapitał zakładowy: 48 836 500,00 zł

Klauzula poufności. Ta wiadomość pocztowa i wszelkie załączone do niej pliki przeznaczone są wyłącznie dla jej adresata/adresatów, stanowią treści poufne i podlegają ochronie prawnej. Jeśli nie jesteś prawidłowym adresatem tej wiadomości lub otrzymałeś ją wskutek błędu, proszę o niezwłoczne powiadomienie nadawcy i usunięcie otrzymanych informacji. Jeśli nie jesteś prawidłowym adresatem wiadomości, jakiekolwiek jej wykorzystanie, kopiowanie, rozpowszechnianie czy przechowywanie jest ściśle zabronione. Kontakt: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. T. Kościuszki 28; tel. 24 364 51 00; <http://www.szpitalplock.pl/> www.szpitalplock.pl/
Confidentiality notice. This email as well as all the attached files are intended solely for the addressee(s), may contain confidential and/or privileged information and are legally protected from disclosure. If you are not the intended recipient of this message, or if this message has been addressed to you in error, please immediately notify the sender and delete the message and its attachments from your computer. If you are not the intended recipient, you are hereby notified that any use, dissemination, copying, or storage of this message or its attachments is strictly prohibited. Contact: Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Poland, T. Kościuszki Str. 28; phone: 24 364 51 00; <http://www.szpitalplock.pl/> www.szpitalplock.pl/.

Załączniki

Pobierz list