Zielona Góra, 27 kwietnia 2020 r.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska

Odpowiadając na zapytanie z dnia 27 kwietnia 2020 r. informuję, że na dzień złożenia wniosku Prezydent Miasta Zielona Góra nie przekazał Poczcie Polskiej informacji o wyborcach.
Przekazanie informacji o wyborcach nastąpi po przyjęciu ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 roku.

Maria Pięta
informacjapubliczna@um.zielona-gora.pl

Pobierz list