W dniu 2020-04-27 o 10:43, sprawa-24393@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
Dzień Dobry

W odpowiedzi na Państwa wniosek, uprzejmie informuję, że Urząd Gminy w
Odrzywole na dzień dzisiejszy nie przekazał Poczcie Polskiej danych z
Rejestru Wyborców.

Z poważaniem

Sekretarz Gminy

Genowefa Cecylia Pogorzała

--

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z
dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w
Odrzywole z siedzibą ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: kancelaria.odo@gmail.com
<mailto:kancelaria.odo@gmail.com>
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu kontaktu mailowego, a
w tym przekazania informacji
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie firma wspierająca
obsługę informatyczną i podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, usunięcia,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych.
6) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wycofać zgodę można w
dowolnym momencie, informując o tym mailowo Administratora pod adresem
poczty elektronicznej: sekretariat@odrzywol.eu
<mailto:sekretariat@odrzywol.eu>

Szanowni Państwo, Państwa adres e-mail został pozyskany z
ogólnodostępnych źródeł lub od Państwa bezpośrednio (jednak przed
wejściem w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
RODO). Wiadomość ma charakter jedynie informacyjny. Szanujemy Państwa
prywatność. Jeżeli nie życzą sobie Państwo otrzymywać od nas wiadomości,
prosimy o przesłanie e-maila zwrotnego na adres: sekretariat@odrzywol.eu
<mailto:sekretariat@odrzywol.eu> wpisując w temacie: usuń z bazy.

Pobierz list