Dzień dobry!

W odpowiedzi na Państwa wniosek – Gmina Suchedniów informuje, że odmówiła przekazania Poczcie Polskiej

Danych ze spisów wyborców. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym brak jest podstawy prawnej do

Udostępnienia żądanych danych osobowych.

Z poważaniem

Ewa Kaniewska – Sekretarz Miasta i Gminy Suchedniów

Załączniki

  • image001_CRzBBXb.jpg (nieskanowany) Skanuj