Informację o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. nie zostały przekazane.

Stosując się do wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2020 r., znak: ZPOW-421-10/20 zamierzamy udostępnić informację o wyborcach Poczcie Polskiej S.A.

Z poważaniem:

Janusz Wlizło

Zastępca Wójta

Urząd Gminy Chrzanów

Chrzanów Trzeci 112

23-305 Chrzanów

tel. 158755132

Obowiązek informacyjny:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy Chrzanów jest Wójt Gminy Chrzanów
z siedzibą Chrzanów Trzeci 112, 23-305 Chrzanów.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować
przez e-mail: <mailto:iod@chrzanow.eurzad.eu> iod@chrzanow.eurzad.eu

3. Pełny obowiązek informacyjny pod linkiem: <http://www.chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=841> http://www.chrzanow.e-biuletyn.pl/index.php?id=841

Załączniki

  • image001_jQyWdxA.jpg (nieskanowany) Skanuj
Pobierz list