Urząd Miasta i Gminy w załączeniu przesyła odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej.

Załączniki

Pobierz list