Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na wniosek o udzielnie informacji publicznej dotyczącej
przekazania informacji o wyborcach Poczcie Polskiej S.A. uprzejmie
informuję, że na dzień 27 kwietnia 2020 r. godz. 15:00 Urząd Gminy
Leśniowice nie przekazał wnioskowanej danych Poczcie Polskiej S.A.
W związku ze skomplikowanych charakterem sprawy stosowna decyzja w tym
zakresie zostanie podjęta po uzyskaniu opinii prawnych.

Z poważaniem

Jacek Stańkowski

Urząd Gminy Leśniowice

Pobierz list