W odpowiedzi na pismo  w  prawie udostępnienia spisów wyborców dla
Poczty Polskiej, Urząd Gminy Tuplice informuje,  że nie przekazał.

Z poważaniem Alicja Gabinet kierownik USC

Pobierz list