W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informuję, że
Burmistrz Miasta Terespol jako administrator danych osobowych nie przekazał
spisu wyborców Poczcie Polskiej S.A. Jednocześnie chcę poinformować, że
Burmistrz Miasta Terespol podejmuje działania w ramach obowiązującego prawa.

Z poważaniem
Józef Paderewski
Sekretarz Miasta Terespol

Pobierz list