Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż  zgodnie z przepisem art. 15 zzs ust. 10 pkt 1
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r.,
poz. 374 ze zm.), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu
epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych
m.in. w postępowaniach administracyjnych  i innych postępowaniach
prowadzonych na podstawie ustaw nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega
zawieszeniu na ten okres. Nie powstał zatem stan bezczynności, o którym
traktują Państwo w swojej wiadomości.

Z poważaniem,
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

W dniu 2020-04-23 o 17:12, sprawa-20261@fedrowanie.siecobywatelska.pl pisze:
--
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus

Pobierz list